GrouseBG
Грауз БГ - Маран
Грауз БГ - Яребица
Грауз БГ - Див заек
Грауз БГ - Кеклик
Грауз БГ - Фазан
Грауз БГ - Дива Пуйка

Цени

Поръчки

Контакти

Нагоре

Начало

Форма за изпращане на поръчки и запитвания

Цени

  

                         

                    

Яребица

       птица                                    45-дневна - 12 лв./бр                   90-дневна - 18 лв./бр              270-дневна - 26 лв./бр

    

Див заек

                              3 мес. - 140 лв./бр.                       6 мес. - 160 лв./бр.

Фермата сключва договори с ловни дружинки за разселване на дивеч за 2020 - 2021 г.

в ловностопанските райони на страната.

Кеклик

.

       птица                         45-дневна  -  9 лв./бр                   90-дневна - 14 лв./бр              120-дневна - 18 лв./бр.

      пролетно разселване - 22 лв./бр.

Ловен фазан

  

       птица                        45-дневна - 8.20 лв./бр.;     90-дневна - 14 лв./бр.;     270-дневна - 20 лв./бр.

лицензирана Ферма за Дивеч

 Грауз БГ   GSM: 0895 97 47 60; e-mail: grouse2012@abv.bg

Дива пуйка

 90-дневна  - 35 лв./бр. 

пуяк                        180-дневен - 60 лв./бр

пуйка                     180-дневна  - 45 лв./бр