Грауз БГ - Контакти
Грауз БГ - Контакти
Грауз БГ - Контакти

GrouseBG
GrouseBG
Грауз БГ - Кеклик
Грауз БГ - Дива Пуйка
Грауз БГ - Яребица
Грауз БГ - Фазан
Грауз БГ - Див заек
Грауз БГ - ХОБИ
Грауз БГ - НА ЛОВ
Грауз БГ - Маран
Грауз БГ - ВКУСНО
Грауз БГ - ГАЛЕРИЯ-Фермата

лицензирана Ферма за Дивеч

Цени

Поръчки

Контакти

Тракийският кеклик (Alectoris chukar) е птица от семейство Фазанови.

Мъжките са сиво-кафяви отгоре, а отдолу тялото е белезникаво с тъмни напречни препаски по слабините. Гърдите са сиви, под брадичката и по гърба са кремави, оградени с черна огърлица от перца. Женските са малко по-дребни, с по-еднообразно оперение на главата. Мъжките, за разлика от женските, имат шпора на стъпалото.


Разпространение

Тракийският кеклик обитава сухи, каменисти терени и скални сипеи с ниска тревиста растителност. У нас се среща от Югоизточна България до Източните Родопи, а на север - до южните склонове на Средна гора.


Хранене

Храни се главно със семена на треви и плевели на селскостопански култури, със зелени части различни треви, с плодове на храстови и дървесни видове, с насекоми и мекотели.


Размножаване

Женската снася 8-18 яйца. Мъти 21 дни. Когато се отглежда в домашни условия, при добри грижи продължителността на живота достига 20 години.

Планинският кеклик (Alectoris graeca) е птица от семейство Фазанови. В страната образува хибриди с тракийския кеклик (Alectorus chukar).

Месото на кеклика е вкусно, а ловът му - интересен, но същевременно и много труден, поради стръмния и пресечен терен на неговите местообитания. В миналото планинският кеклик е бил многочислен, но днес се залага на изкуственото му развъждане.

Нагоре

КЕКЛИК

Начало

КЕКЛИК

Дива пуйка

Яребица

Ловен фазан

Див заек

ХОБИ

На лов

Маран

Вкусно

Галерия