Грауз БГ - Контакти
Грауз БГ - Контакти
Грауз БГ - Контакти

GrouseBG
GrouseBG
Грауз БГ - Кеклик
Грауз БГ - Яребица
Грауз БГ - Дива Пуйка
Грауз БГ - Фазан
Грауз БГ - Див заек
Грауз БГ - ХОБИ
Грауз БГ - НА ЛОВ
Грауз БГ - Маран
Грауз БГ - ВКУСНО
Грауз БГ - ГАЛЕРИЯ-Фермата

Цени

Поръчки

Контакти

Яребицата (Perdix perdix) е птица от семейство Фазанови (Phasianidae).

Оцветена е в маскировъчни ръждиви и кафеникави цветове, мъжкия има тъмно петно на гърдите. Летят сравнително бързо, но като повечето полски птици не могат да маневрират добре и рязко да изменят посоката си на полет, което ги прави уязвими.


Хранене 

Храни се със зърнени култури, насекоми, включително колорадски бръмбар. Води уседнал начин на живот. Живее на групички, най-често роднински свързани.

Винаги се държи на земята, въпреки че може да кацне на клон. Неприятели на яребицата са повечето видове средно големи грабливи птици, хищни бозайници и влечуги, като ястреби, соколи, бухали, сови, порове, лисици, вълци, диви котки, змии и др.


Значение

Яребицата е традиционен ловен обект в България и много от страните в Европа и Азия, но като цяло числеността ѝ сериозно намалява навсякъде. Яребицата има и важно значение в природата, вкл. като разпространител на семена на някои житни растения.


"Грауз БГ" предлага и от този вид птици за разселване на фермено-произведен дивеч в ловностопанските райони на страната.

Нагоре

ЯРЕБИЦА

лицензирана Ферма за Дивеч

Начало

Кеклик

ЯРЕБИЦА

Дива пуйка

Ловен фазан

Див заек

ХОБИ

На лов

Маран

Вкусно

Галерия