Грауз БГ - Контакти
Грауз БГ - Контакти
Грауз БГ - Контакти

GrouseBG
GrouseBG
Грауз БГ - Див заек
Грауз БГ - Яребица
Грауз БГ - Фазан
Грауз БГ - Див заек
Грауз БГ - Кеклик
Грауз БГ - ХОБИ
Грауз БГ - НА ЛОВ
Грауз БГ - Маран
Грауз БГ - ВКУСНО
Грауз БГ - ГАЛЕРИЯ-Фермата

лицензирана Ферма за Дивеч

Цени

Поръчки

Контакти

Дивата пуйка (Meleagris gallopavo) е птица от семейство Фазанови, разпространена в Северна Америка, одомашнена през XV век и пренесена в Европа в началото на XVI век.


Това е едра птица с дължина 100-120 см, като малко по-малко от половината се падат на опашката. Мъжките тежат около 8,0 кг, а женските 3-3,5 кг. Краката са високи с бледо виолетово или светло червеникаво оцветяване. Окраската на оперението като цяло е тъмна с бронзово-зеленикав блясък на перата, които на опашката и на крилата са с напречни бели линии. Главата и шията са голи, без оперение и оцветени в светло синьо, с характерни брадавици ("корали").

Над очите и небцето са тъмносини. В основата на клюна от горната част на главата пуйката има израстък, които в зависимост от състоянието й се удължава и скъсява. Женската снася до 15 яйца с бледожълт цвят и множество кафеникаво-червени точки, които мъти 28 дена. Веднага след като се излюпят, малките са в състояние да последват майката в търсене на храна.

Въпреки че са едри птици, дивите пуйки са добри летци като могат да прелетят без почивка близо половин километър с малко под 100 км/ч при относително малките си спрямо пропорциите на тялото крила.

Нагоре

ДИВА ПУЙКА

Начало

ДИВА ПУЙКА

Яребица

Ловен фазан

Див заек

Кеклик

ХОБИ

На лов

Маран

Вкусно

Галерия